ติดต่อเรา

ช่องทางในการติดต่อ

โรงเรียนบ้านห้วยขี้เหล็ก

หมู่ 1 บ้านห้วยขี้เหล็ก

ตำบล*ป่าซาง อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel.

หมู่ 1 บ้านห้วยขี้เหล็ก

ตำบล*ป่าซาง อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

ระดับที่เปิดสอน UTC+07:00