โรงเรียนบ้านห้วยขี้เหล็ก

หมู่ 1 บ้านห้วยขี้เหล็ก
ตำบล*ป่าซาง อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1

Follow Us
Link อื่นๆ
เว็บไซต์อื่นๆ
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย
ส.ต.ท.เอกชัย จันทาพูน
ratcyber@scm.in.th

© บ้านห้วยขี้เหล็ก. All Rights Reserved. Design by Schoolmaster
Distributed by ThemeWagon